VAD STYR INNEHÅLLET?

Det är ert företags behov och önskemål som styr hälsopaketets upplägg, vi kan lägga till, ta bort eller ändra delar från basupplägget nedan för att uppnå önskat slutresultat. Även periodens längd är beroende på era önskemål, men för att etablera nya tankesätt och rutiner som blir hållbara i längden, är det rekommenderat att låta hälsopaketet sträcka sig över 5-12 månader. Det går såklart också att välja en enstaka komponent, ifall det är vad ert företag vill ha!

HÄLSOPAKETETS KOMPONENTER, FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG

  • Samtal med ledning/ansvarig kring upplägg och genomgång av nuläge och önskat läge, samt identifiera aktuella nyckeltal.
  • Inspirationsföreläsningar 1-4 st (tex "Hälsofaktorer, vilka är de och hur gör man det enkelt i vardagen" "Träningens effekter för ökat välbefinnande", "Matens betydelse i vardagen" och "Stress - vikten av återhämtning")
  • Hälso-workshop i grupp med individuella tester: mentala (om måendet just nu) och fysiska (rörlighet, styrka, kondition)
  • Individuella coachingsamtal inklusive beteendemål samt handlingsplan och mentala verktyg. Ytterligare samtal för uppföljning av beteendemål.
  • Personlig träning 5-8 tillfällen per anställd (ett tillfälle i veckan).
  • Gruppträning 1-2 ggr per vecka.
  • Träningsaktiviteter i smidig app, för individuell eller gemensam träning.
  • Kostrådgivning, kostanalys och registrering (hjälp i vardagen för optimerad näring, och energimängd)
Förväntat resultat är minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje och ökad lönsamhet. Vidare kan man räkna med en större gemenskap och teamkänsla bland personalen.
Priset påverkas av önskat upplägg, hur många anställda som deltar mm. Offert tas fram i samband med att vi diskuterar bästa
upplägget för just Er!