HAPPY COACH/TRÄNINGSSHOPPENS ALLMÄNNA VILLKOR

GRUPPTRÄNING, COACHING, KROPPSBEHANDLING, PERSONLIG TRÄNING, OCH KOSTRÅDGIVNING - FÖRSÄLJNING TJÄNSTER

Gruppträning, personlig träning, och kurser inom träning eller kost
Gruppträningspassen och kurserna har vanligtvis ett begränsat antal platser. Genom att betala kursavgiften eller terminsavgiften är därför anmälan bindande, och då sker ingen återbetalning efter lagstadgad ångerrätt. Däremot ifall kursen blir inställd pga för få anmälda återbetalas full kursavgift. Skulle du ha betalat för ett  medlemskap för gruppträning, men det inte finns tillräckligt många anmälda i gruppen för att fullfölja resten av perioden, får du tillbaka summan för mellanskillnaden på icke-erbjuden period.
Du slipper boka dig från gång till gång, du kan ha stående bokningar för de träningspass du önskar träna, istället avbokar du dig när du vid tillfälle inte kan komma (avbokning senast 24 timmar innan). 
Om du vill boka dig en veckodag som ligger utanför dina stående bokningar kan du göra det när som, förutsatt att det då finns plats tillgänglig på den nyvalda veckodagen.
Träning IRL/på plats (gruppträning, personlig träning och personlig hemmaträning) sker i överenskommen lokal eller på annan överenskommen plats utomhus/inomhus.
Dagar och tider för passen gäller enligt aktuellt schema. I vissa fall kan du välja i vilken utsträckning du vill kunna delta på passen genom att betala för olika stor omfattning.
Tider
Ett gruppträningspass är 45-60 minuter.
1
st PT-timme är 55 minuter (första tillfället är dock 75 minuter).
Gemensamma planerade aktiviteter genomförs på utsatt tid i största möjliga mån, vilket alltid är utgångspunkten.
Inställda pass
Sjukdom: om coachen blivit sjuk eller på annat sätt utom egen påverkan inte kan komma, kommer i första hand en tillfällig ersättnings-coach att hålla i passet, och i sista hand ställs passet in. Om ingen tillfällig ersättare går att tillgå, meddelas kursmedlemmarna så fort som möjligt. Vid flera inställda pass under terminen kommer deltagarna, när det är möjligt, erbjudas ersättningspass vid ett senare tillfälle som kompensation, antingen extrainsatta på annan veckodag under kursperioden, eller i direkt anslutning efter kursen. 
Röda dagar: Pass som infaller i anslutning till röda dagar eller helgdagar KAN komma att ställas in, i sådana fall får deltagarna besked om detta på förhand.
För få deltagare: pass som vi på förhand vet kommer ha färre än tre deltagare ett visst datum KAN komma att ställas in, i sådana fall informeras deltagarna på förhand.
Sommarsemester: upp till två veckors pass-paus kan förekomma under sommarmånaderna i samband med huvudcoachens sommarsemester.
Frisk
Kunden/klienten tar ansvar för att vara helt frisk vid fysiska möten, vid sjukdom eller sjukdomssymtom avbokar alternativt bokar kunden/klienten om med god framförhållning. Detsamma gäller för den Personliga Trän
aren/träningscoachen.

Detta ingår vid Personlig HemmaTräning (första tillfället).
 • Tjänsten/erbjudandet gäller endast kvinnor i Lomma/Bjärred/Hjärup.
 • Personlig tränare kommer hem till dig, och tränar dig i 45 minuter.
 • Skräddarsytt träningsprogram.
 • Träningsutrustning som behövs för att utföra träningsprogrammet.
 • Tydliga instruktioner och justering av teknik och utförande för effektiv och säker träning.
 • Första tillfället är fristående, men du kan välja att din Personliga HemmaTränare kommer hem till dig igen enligt överenskommelse. Aktuell prislista gäller.
 • För följande tillfällen med Personlig HemmaTräning ingår
 • Personlig tränare kommer hem till dig, och tränar dig i 45 minuter.
 • Uppdaterat träningsprogram anpassat till din utveckling.
 • Tydliga instruktioner och justering av teknik och utförande för effektiv och säker träning.
Detta ingår vid Personlig HemmaTräning IRL/på plats fortsättning
 • Tjänsten/erbjudandet gäller endast kvinnor i Lomma/Bjärred/Hjärup.
 • Personlig coaching i 55 minuter.
 • Skräddarsytt träningsprogram som uppdateras i takt med din utveckling.
 • Tydliga instruktioner och justering av teknik och utförande för effektiv och säker träning.
 • Kostnadsfri tillgång till träningsappen med personligt inlogg till personlig profil (här finns träningsprogram, instruktioner, support mm), ifall du vill träna mellan dina PT sessions. Du har tillgång till din träningsapp så länge du har betalat och bokat för nästkommande PT session inom 1-2 veckor efter senaste PT session, dvs så länge du är återkommande klient.
Kroppsbehandlingar
Kroppsbehandlingar som IASTM/Idrottsbehandling och cellulitbehandling sker på Kastanjevägen 22 i Lomma (hos "Dans i Lomma). Behandlingstiden är ca 45 minuter totalt, effektiv behandlingstid 35-40 minuter. Alla priser är inkl moms (25%). Nyttjas inom 6 månader efter köp, om inget annat anges.
Trots påvisade fina resultat finns det ingen garanti att behandlingen fungerar för alla. IASTM-behandlingen är för dig där symtomen är mjukdelsrelaterad (muskler och bindväv/fascia), behandlingen kan inte bota direkta skador på minisk, disk, skelett etc, men kan i vissa fall lindra smärta i området runt omkring ifall det finns restiktioner i mjukvävnaden som bidrar till ytterligare smärta.
Cellulitbehandlingen kan vara olika effektiv för olika individer då det finns olika orsaker till varför celluliter uppstår, de kan antingen vara ärftliga eller orsakat av livsstil, varav vid den senare kan behandlingen få en mer omfattande effekt.
IASTM/Idrottsbehandlingar och cellulitbehandlingar erbjuds primärt kvinnor.

Online-tjänster; onlineträning och kostrådgivning
Startperiod

Oavsett om du köper onlinetjänsterna Kostrådgivning, Personlig Träning, Coaching eller kombinationen Kost, Personlig Träning och Coaching, är startperioden 1 månad, och abonnemanget fortsätter löpande månadsvis till ett förmånligt månadspris (enligt aktuell prislista) tills du säger upp tjänsten. 

Betalning

Du kan betala med Swish, faktura eller kort. All betalning sker inför kommande period och ska vara oss tillhanda innan perioden startar. Betalningen för kommande period/månad ska vara Träningsshoppen tillhanda senast sista dagen på innevarande betald period. Betalningsuppmaning skickas till dig som meddelande i appen ca 8 dagar innan förfallodag.
Mätning och tester
Du kommer få utföra relevanta mätningar och/eller tester beroende på vad du har för mål, för att du ska kunna följa din utveckling. 
Uppsägning abonnemang
Du betalar för din startperiod (1 månad) på förhand, och abonnemanget löper på månadsvis tills du säger upp det. Uppsägning måste ske skriftligen. Uppsägning av tillsvidareabonnemang ska ske senast en (1) vecka innan innevarande betalda period går ut, för att du inte ska bli betalningsskyldig för ytterligare en månad. Förutsatt att du meddelar i tid förbinder du dig alltså inte längre än den senaste redan betalda månaden. Abonnemanget är såklart aktivt och tillgängligt för dig under hela betalda perioden. 
App och obegränsad coaching Online-tjänst
Du får tillgång till en smidig app där du får allt samlat oavsett det gäller kost, träning, rörliga- och skriftliga övningsbeskrivningar, eller kommunikation med din coach, vilket gör din upplevelse ännu bättre. Du har obegränsat med individuell coaching under betalperioden utifrån dina önskemål och preferenser, inom ramen för den tjänst, eller de tjänster, du betalar för (med svar inom 24 timmar på vardagar).
14 dagers ångerrätt 
14 dagers ångerrätt gäller vid köp av Kostrådgivning/Personlig Träning/Coaching Online. Har du hunnit börja nyttja tjänsten justeras återbetalningssumman i relation till hur stor del av tjänsten du redan hunnit ta del av.
Detta ingår vid online-coaching (PT Online + Kostrådgivning):
 • Personligt uppstartsamtal (telefon el. videosamtal) ca 30 min.
 • Skräddarsytt träningsupplägg (gäller för tjänsten PT Online).
 • Justering av träningsprogram vid behov (gäller tjänsten för PT Online).
 • Kostregistrering + analys, från din kostdagbok, 3-4 dagars registrering. (Gäller för tjänsten Kostrådgivning).
 • Kostnadsfri access till aktuell del av kost- och träningsappen med personligt inlogg till personlig profil (här finns träningsprogram, kostregistringen, recept, support mm).
 • Samtal genomgång kostanalys-resultat och kostrådgivning, ca 30 min. (Gäller för tjänsten Kostrådgivning).
 • Förslag på måltidsplan och recept. (Gäller för tjänsten Kostrådgivning).
 • Obegränsad support/coaching inom träning eller kost under perioden - svar inom 24 timmar på vardagar. (gäller träning och/eller kost, beroende på betald tjänst).
 • Mentala verktyg för beteendeförändringar.
Bokning
Alla tider för samtal/videosamtal bokas in på förhand enligt överenskommelse antingen via email, sms, telefon eller via träningsappen (om du är ansluten till online-abonnemang).
Avbokning
Avbokning av inbokat tillfälle från kundens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid för att inte påföras kostnader. Vid avboking kortare tid än 24 timmar innan inbokat tillfälle debiteras kunden för tillfället enligt gällande prislista (för Personlig Träning och Behandlinga debiteras halva priset).
Försenad ankomst
Om du blir försenad till din inbokade tid, dras denna tid av från den bokade tiden. Om din Coach/Personliga Tränare/Kostrådgivare blir mer än 5 minuter försenad till avtalad tid, har du rätt att få en ny tid inbokad kostnadsfritt.
Utebliven ankomst
Om du helt uteblir från din inbokade tid utan att meddela/avboka på förhand debiteras fullt pris.
Eget ansvar

Du som kund ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att träning- och kostjusteringar kan ske riskfritt.
Du informerar din Coach/Personliga Tränare/Kostrådgivare om eventuella skador eller sjukdomar, som såklart anpassar efter detta, men du är ändå i slutänden ansvarig för att inte äta kost, och/eller utföra träningsövningar som kan påverka dina skador eller sjukdomar negativt. 
Eget ansvar gäller även dina resultat, dvs du får ett individanpassat upplägg, pepping, motivering och goda råd, men du är själv ansvarig för huruvida du faktiskt följer upplägget och optimerar möjligheten att nå de önskade resultaten.
Giltighet för köp (träning eller behandling)
För att ditt avtal/köp ska gälla behöver nyttjande-start ske inom 6  månader från köptillfället vilket gäller för online-tjänster, personlig träning, personlig hemmaträning, gruppträning, personlig träning i grupp, och kroppsbehandlingar - om inget annat anges på kvittot (kroppsbehandlingspaket med flera behandlingar kan ha längre giltighetstid). Tillfälliga kampanjer kan dock ha kortare giltighet, vilket i så fall framgår vid respektive kampanj.
Försäkring
Det är den enskilde kundens/klientens ansvar att vara försäkrad (tex via sin hemförsäkring/olycksfallsförsäkring). Vid personlig träning på gym kan eventuellt gymmets egen försäkring gälla för kunder/klienter som är medlemmar i dess verksamhet. Kunder/klienter för personlig träning på gym som är icke-medlemmar täcks däremot inte av denna försäkring, utan klienten ansvarar själv för egen försäkring. Egen försäkring för kunden gäller vid Personlig Hemmaträning och vid alla typer av Gruppträning (både för pass utomhus och inomhus i träningslokal). 

WEBBSHOP - FÖRSÄLJNING PRODUKTER/VAROR

Tillämpning och Konsumentskydd
De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Träningsshoppen by Ace, nedan kallat ”Träningsshoppen”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt GDPR gällande dina personuppgifter, på samtliga köp på, och genom, www.traningsshoppen.se.
När det gäller specifika villkorsdetaljer för Kostrådgivning och Personlig Träning, se sektionen för Kostrådgivning och Personlig Träning nästan längst ner på sidan (innan Övrigt)
Priser och Avgifter
De priser som i kassan på www.traningsshoppen.se anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna gäller inom Sverige. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans, returporto, samt för outlösta paket.
Upprättande av avtal om köp
Träningsshoppens varor beställs på www.traningsshoppen.se. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Träningsshoppen via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Allmänna Villkor. Träningsshoppen ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.traningsshoppen.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.
Leverans
Träningsshoppen använder följande fraktalternativ:
Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.
Paket, varorna skickas till ett utlämningsställe nära dig. När paketet finns för uthämtning skickas primärt ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen, sekundärt till din angivna emailadress. Vid uthämtning av försändelse kan giltig ID handling behöva uppvisas.
Hemleverans, för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.
Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att Träningsshoppen har bekräftat din beställning via e-post. Om produkten istället ingår i beställningssortimentet är leveranstiden 5-10 arbetsdagar.
Träningsshoppens varor kommer från flera olika leverantörer/samarbetspartners, därför kan det hända att en beställning på flera varor levereras i olika försändelser.
Leverans sker endast inom Sverige.
Outlösta Paket/Försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom tiden som anges i sms-aviseingen återsänds till Träningsshoppen alt. Träningsshoppens samarbetspartners. Om detta sker debiteras du en avgift på 199 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Träningsshoppens administration, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.
Ångerrätt
Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du alltid först kontakta Träningsshoppen på hej@traningsshoppen.se och invänta svar för returvillkor och returadress, innan du skickar tillbaka någon vara. Du står själv för returfrakt. Träningsshoppen har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Du som kund har rätt att utvärdera att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en returgodkänd vara med tillhörande etiketter och förpackning i originalskick inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. För att få full ersättnng gäller ångerrätten obruten förpackning, alt att varan kan säljas/återställas som motsvarande.
14 dagars ångerrätt gäller även outnyttjade tjänster. Förbetalda tjänster är giltiga att nyttjas upp till ett år (1 år) efter kvitto-datum
.
Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Träningsshoppen eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Träningsshoppen har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Träningsshoppen ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Träningsshoppen förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.
Vid önskan om att göra en reklamation, ska du alltid först kontakta Träningsshoppen på hej@traningsshoppen.se och invänta svar innan du skickar tillbaka någon vara. När du kontaktar Träningsshoppen ska du ange köpbevis (kvitto/bekräftelse) och reklamationsorsak. Gäller det en godkänd reklamation ombesörjer Träningsshoppen att du får en retursedel att använda när du skickar tillbaks varan. Ifall du inte följt Träningsshoppens reklamationsanvisningar har Träningshoppen ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för varken vara eller returfrakt. Reklamation kan göras så länge garantin gäller, vilket varierar på olika produkter.
Retur
För byte eller retur av vara skall ärendet meddelas Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se) inom 14 dagar efter mottagen försändelse. Efter kontakt och överenskommelse om returadress skickar du bytes/returvaran, och står själv för fraktkostnaden. Eftersom du har ansvar för varan till den kommit fram är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten (använd lämpligt ytteremballage - förslagsvis samma som varan levererades i).
För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den på ett sätt som påverkar dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.
Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav.
Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Träningsshoppen alt. Träningsshoppens samarbetspartners tagit emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för eventuella tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Träningsshoppen rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.
Presentkortens och värdebevisens giltighetstid finner du angivet antingen på varan, alt i samma mail som ev värdekod. Borttappade presentkort ersätts ej, inte heller utgången giltighetstid.
Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.
Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.traningsshoppen.se/www.happycoach.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.
Transportskador
Träningsshoppen ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Träningsshoppen rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se). Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada tills ärendet är avslutat.
Betalning
Vi erbjuder kontokortsbetalning genom Stripe samt direktbetalning genom Swish. För vissa varor/tjänster kan du även välja att betala via faktura.
Genom att lämna information i kassan godkänner du Stripes respektive Swishs villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Träningsshoppens allmänna villkor.
Stripe Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Stripe Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Stripe påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. När du har identifierats uppvisar Stripe Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig.
Knappen för Banköverföring innebär i första hand en Swishbetalning. Vid Swishbetalning klickar du igenom ordern och anger ditt ordernummer i kommentarsfältet i Swish i samband med att du betalar. Din order hanteras och skickas så fort din betalning har registrerats.
Vilka betalningsalternativ du erbjuds kan växla från tid till annan.
Förbetalda tjänster är giltiga att nyttjas upp till ett år efter kvitto-datum.
Kontantbetalning mot Postförskott/Efterkrav
Eventuell betalning mot Postförskott/Efterkrav sker när paketet hämtas ut på det aktuella utlämningsstället. Postförskott/Efterkrav betalas kontant alternativt med betalkort. Paketdistributörens avgift enligt gällande prislista (SEK) tas ut i samband med betalning mot Postförskott/Efterkrav och återbetalas ej vid retur.
Pris- och Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Träningsshoppen rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Träningsshoppen inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara eller pengarna tillbaka. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.
Omdömen
Genom att lämna omdömen kring produkter på www.traningsshoppen.se ger du också Träningsshoppen rätten att publicera dem på www.traningsshoppen.se samt i andra kanaler och medier. Träningsshoppen förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

ÖVRIGT

Personuppgifter
Träningsshoppen ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom godkännande av köpeavtalet med Träningsshoppen godkänner du att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Träningsshoppen, eller Träningsshoppens samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam upp till tre år (vi skickar inga erbjudanden till dig 12 månader efter att du varit kund hos oss om du är medlem i NIX adresserat). Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.
Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Träningsshoppens skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Träningsshoppens förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Träningsshoppen rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.
Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Allmänna Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Träningsshoppens kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.traningsshoppen.se.
Vi använder SSL-certifikat för att du ska kunna känna dig trygg när du handlar, eftersom förbindelsen mellan dig som besökare och hemsida är säkrare.

Senast uppdaterat: 2024-03-29
TÄNK PÅ:
Kontakta alltid Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se) och invänta svar innan du skickar tillbaka någon vara, oavsett om du ångrat dig eller det är fel på varan.