TRÄNINGSSHOPPENS ALLMÄNNA VILLKOR

Tillämpning och Konsumentskydd
De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Träningsshoppen by Ace, nedan kallat ”Träningsshoppen”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.traningsshoppen.se.

Priser och Avgifter
De priser som anges på www.traningsshoppen.se anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna gäller inom Sverige. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp
Träningsshoppens varor beställs på www.traningsshoppen.se. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Träningsshoppen via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Träningsshoppen ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.traningsshoppen.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leverans
Träningsshoppen använder följande fraktalternativ:
Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.
Paket, varorna skickas till ett utlämningsställe nära dig. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.
Hemleverans, för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.
Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att Träningsshoppen har bekräftat din beställning via e-post. Om produkten istället ingår i beställningssortimentet är leveranstiden 5-10 arbetsdagar.
Träningsshoppens varor kommer från flera olika leverantörer/samarbetspartners, därför kan det hända att en beställning på flera varor levereras i olika försändelser.
Leverans sker endast inom Sverige.

Outlösta Paket/Försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom tiden som anges i sms-aviseingen återsänds till Träningsshoppen alt. Träningsshoppens samarbetspartners. Om detta sker debiteras du en avgift på 199 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Träningsshoppens administration, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt
Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du alltid kontakta Träningsshoppen på
hej@traningsshoppen.se och invänta svar, innan du skickar tillbaka någon vara. Träningsshoppen har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Du som kund har rätt att utvärdera att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en returgodkänd vara med tillhörande etiketter och förpackning i originalskick inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. För att få full ersättnng gäller ångerrätten obruten förpackning, alt att varan kan säljas/återställas som motsvarande, och du står själv för returportot.


Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Träningsshoppen eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Träningsshoppen har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Träningsshoppen ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Träningsshoppen förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

Vid reklamation, ska du alltid kontakta Träningsshoppen på hej@traningsshoppen.se och invänta svar innan du skickar tillbaka någon vara. När du kontaktar Träningsshoppen ska du ange köpbevis (kvitto/bekräftelse) och reklamationsorsak. Gäller det en godkänd reklamation ombesörjer Träningsshoppen att du får en retursedel att använda när du skickar tillbaks varan. Ifall du inte följt Träningsshoppens reklamationsanvisningar har Träningshoppen ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för varken vara eller returfrakt. Reklamation kan göras så länge garantin gäller, vilket varierar på olika produkter.

Retur
För byte eller retur av vara skall ärendet meddelas Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se) inom 14 dagar efter mottagen försändelse. Efter kontakt och överenskommelse om returadress skickar du bytes/returvaran, och står själv för fraktkostnaden. Eftersom du har ansvar för varan till den kommit fram är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten (använd lämpligt ytteremballage - förslagsvis samma som varan levererades i).
För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav.

Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Träningsshoppen alt. Träningsshoppens samarbetspartners tagit emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för eventuella tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Träningsshoppen rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Presentkortens och värdebevisens giltighetstid finner du angivet på varan. Borttappade presentkort ersätts ej, inte heller utgången giltighetstid.

Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.
Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.traningsshoppen.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador
Träningsshoppen ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Träningsshoppen rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se). Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning
Vi erbjuder kontokortsbetalning genom Stripe samt direktbetalning genom Swish.
Genom att lämna information i kassan godkänner du Stripes villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Träningsshoppens allmänna villkor.
Stripe Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Stripe Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Stripe påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Stripe Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig.
Swish är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. 


Kontantbetalning mot Postförskott/Efterkrav
Betalning mot Postförskott/Efterkrav sker när paketet hämtas ut på det aktuella utlämningsstället. Postförskott/Efterkrav betalas kontant alternativt med betalkort. Paketdistributörens avgift på 59 kr (SEK) tas ut i samband med betalning mot Postförskott/Efterkrav och återbetalas ej vid retur.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Träningsshoppens skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Träningsshoppens förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Träningsshoppen rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter
Träningsshoppen ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom godkännande av köpeavtalet med Träningsshoppen godkänner du att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Träningsshoppen, eller Träningsshoppens samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Pris- och Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Träningsshoppen rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Träningsshoppen inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen
Genom att lämna omdömen kring produkter på www.traningsshoppen.se ger du också Träningsshoppen rätten att publicera dem på www.traningsshoppen.se samt i andra kanaler och medier. Träningsshoppen förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Kostrådgivning och personlig träning

  • Du som kund ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att träning och kost-justeringar kan ske riskfritt.
  • Du informerar din Kostrådgivare/Personliga Tränare om eventuella skador eller sjukdomar, men du är ändå i slutänden ansvarig för att inte äta kost, och/eller utföra träningsövningar som kan påverka dina skador eller sjukdomar negativt.
  • Du får ett skräddarsytt upplägg men är själv ansvarig för huruvida du når de önskade resultaten.
  • För att ditt avtal/köp ska gälla behöver nyttjande-start ske inom 12 månader från försäljningstillfället.
  • 14 dagers ångerrätt gäller vid köp av Kostrådgivning/Personlig Träning. Har du hunnit börja nyttja tjänsten justeras återbetalningssumman i relation till hur stor del av tjänsten du redan hunnit ta del av.
  • Avbokning från kundens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras kunden för tillfället. Undantag kan medges efter överenskommelse.
  • Om du blir försenad till din inbokade tid, dras denna tid av den bokade tiden. Om din Kostrådgivare/Personliga Tränare blir mer än 5 minuter försenad till avtalad tid, har du rätt att få en ny tid inbokad kostnadsfritt.
  • Alla tider för samtal/videosamtal bokas in på förhand enligt överenskommelse antingen via email eller sms.
  • Personlig träning på plats förläggs i överenskommen lokal eller på överenskommen plats utomhus.

Övrigt
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.
För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Träningsshoppens kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på traningsshoppen.se/kontakt.

Vi använder SSL-certifikat för att du ska kunna känna dig trygg när du handlar, eftersom förbindelsen mellan dig som besökare och hemsida är säkrare.

Senast uppdaterat: 2020-11-25
---------------------------------------------------------

TÄNK PÅ:
Kontakta alltid Träningsshoppens kundtjänst (hej@traningsshoppen.se) och invänta svar innan du skickar tillbaka någon vara, oavsett om du ångrat dig eller det är fel på varan.